top of page
  • Writer's picturePhuoc Huyen Anh Nguyen

10 ĐỔI MỚI VỀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO AIRBNB HOST

Updated: Jul 28, 2023


Dựa trên phản hồi của host trong năm qua, kể từ ngày 16/11/2022, Airbnb bắt đầu áp dụng 10 đổi mới để cải thiện trải nghiệm cho thuê nhà. AirCover: 1. Mức bồi thường tối đa tăng từ 1 triệu lên 3 triệu USD 2. Kiểm tra danh tính guest 3. Lọc booking: Airbnb sẽ cảnh báo host về khách tiệc tùng hay làm hỏng đồ

4. Quy trình bồi thường đơn giản hơn Nguyên tắc cơ bản đối với guest: 5. Khách phải có trách nhiệm hơn: Airbnb sẽ cảnh cáo, tạm ngưng hoặc xoá tư cách thành viên đối với guest vi phạm nội quy nhà. Cải tiến hệ thống đánh giá: 6. Đánh giá chi tiết hơn về guest 7. Bảo vệ host khỏi những review trả đũa: Host sẽ có thể phản đối bất kỳ review trả đũa nào, bất kể review đó đã được đăng cách đây bao lâu, nếu guest vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà, tổ chức tiệc tại nhà, làm hỏng đồ hoặc ở lại quá hạn. Thanh toán nhanh: 8. Nhận tiền nhanh hơn: Host ở Mỹ có thể nhận được tiền phòng 30 phút ngay sau khi Airbnb bắt đầu chi trả, với mức phí 1,5% nhưng không quá 15 USD cho mỗi khoản thanh toán. https://www.airbnb.com/resources/hosting-homes/a/top-10-takeaways-from-the-airbnb-2022-winter-release-549 

Bạn muốn trở thành host Airbnb? Bắt đầu tạo listing tại đây để được admin hỗ trợ trong quá trình host!864 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page